08/01/21  Tin tức tổng hợp  1230
Năm học vừa qua là năm mà các giáo viên của Trường Mầm non Hoa Hồng đã tích cực nghiên cứu, xây dựng và triển khai áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm.
 07/01/21  Tin tức tổng hợp  1372
Sang năm 2021, chính sách về giáo dục, đào tạo sẽ có nhiều thay đổi. Sau đây, là 07 chính sách mới quan trọng về giáo dục mà mọi giáo viên, học sinh và phụ huynh cần biết.
 06/01/21  Tin tức tổng hợp  1378
Cô giáo mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định nếu được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Tiêu điểm