Trường TH An Thịnh thông báo Chương trình Sữa học đường năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, phòng GD&ĐT huyện Văn Yên. Nhà trường xin thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh trong toàn trường đăng kí tham gia chương trình sữa học đường năm 2018 với nội dung sau: Mỗi học sinh được sử dụng 48 hộp sữa đậu nành VINASOY loại 125ml. Giá mỗi hộp (giá bán lẻ) là 3.333 đồng/ hộp. Hỗ trợ 100% đối với học sinh con hộ nghèo, hỗ trợ 50% đối với học sinh con hộ cận nghèo, con gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, hỗ trợ 35% đối với học sinh thuộc đối tượng còn lại. Thời gian đăng kí đến hết ngày 30/9/2018. Đối vứi học sinh được miễn từ 50% trở lên phải kèm theo những loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ. Lưu ý, việc đăng kí trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

                                                                                                                                                                 Ban giám hiệu

Bài viết liên quan